Protocol in verband met corona

Maria Linkogle

Wij vragen je aandacht voor een aantal afspraken die wij met elkaar maken, zodat iedereen zo veilig mogelijk de lessen kan volgen.

Mondkapjes
Onze medewerkers en vrijwilligers dragen mondkapjes. Wij verzoeken bezoekers van de Volksuniversiteit Oegstgeest een mondkapje te dragen. De mondkapjes mogen af wanneer iedereen in de ruimte zit.

Gezondheidscheck
Je wordt gevraagd een vragenlijst te beantwoorden als je de Volksuniversiteit binnen gaat. Deze graag naar waarheid beantwoorden en achterlaten. Mocht er een besmetting plaats zijn gevonden op een moment dat je aanwezig was, dan word je op de hoogte gesteld. Wanneer je de vragenlijst niet hebt beantwoord, dan kunnen we je de toegang tot onze activiteiten niet verlenen.

Klachten
Heb je verkoudheidsklachten? Of heb jij óf iemand in je huishouden koorts? Kom dan niet naar de Volksuniversiteit.

De docent
De docent blijft ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. Je wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.

Voor aanvang
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen. Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Tijdens de les
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Na afloop
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is. Neem eventuele afval na afloop met je mee naar huis.

Desinfectie
Desinfectans is op de Volksuniversiteit aanwezig. Bij binnenkomst kun je je handen desinfecteren. Je eigen tafel kun je reinigen en desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.

Op externe locatie
Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte. Volg de aanwijzingen van de docent en het personeel op locatie over looproutes, ingang, uitgang e.d.

Groepsgrootte
Per zaal is uitgedacht wat de maximale groepsgrootte is. Hieronder een overzicht wat volgens de RIVM-richtlijnen veilig kan worden toegestaan binnen de Volksuniversiteit:

  • Zaal 1: maximaal 15 volwassenen
  • Zaal 2: maximaal 10 volwassenen
  • Zaal 4: maximaal 9 volwassenen

Hartelijk dank voor je medewerking!