BLOG - Goed nieuws: De NT1’er is wel te bereiken!

Gepubliceerd op: 6 januari 2020 09:00

Hoe pakt het Taalhuis een actieve rol in het bestrijden van laaggeletterdheid? Het antwoord ligt niet in het afwachten totdat laaggeletterden de bibliotheek binnen wandelen. Ook al staat er een fantastisch programma met taalcoaches, taalcafés en leeskringen voor laaggeletterden klaar om mee aan de slag te gaan.

Het bereiken van NT1’ers vraagt een out-of-the-box denkwijze. Het is maatwerk en net als je denkt ze in het vizier te hebben, blijkt dat een doorsnee NT1’er niet bestaat.

Toch hebben we een manier gevonden om taaltrajecten voor en vooral mét NT1’ers op te starten. Een jaar geleden zaten we aan tafel met de MareGroep, een re-integratiebedrijf en tevens een van de grootste werkgevers uit de Bollenstreek e.o. De organisatie had een wens in de aanpak van laaggeletterdheid onder de medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat deze medewerkers ook meewerken in een scholingsprogramma? Dat vergt inderdaad veel maatwerk. En om de kans te vergroten deelnemers te kunnen werven, moest het programma zeker onder werktijd worden uitgevoerd. Oeps, hoe gaan we dat verantwoorden?

Daarnaast is de ene medewerker leerbaar, de andere wellicht niet. Toch wilden we niemand uitsluiten en hebben we aangestuurd op verschillende niveaugroepen.
Onder het motto ‘iedereen doet mee’ gaan zelfs leidinggevenden binnenkort de schoolbanken weer in.

We zijn gestart met een bewustwordingsbijeenkomst onder de teamleiders. Wat is laaggeletterdheid nou precies en hoe kun je dit herkennen bij je medewerkers? Daarna zijn we met taalambassadeur Marco Zeeman de verschillende afdelingen over gegaan. Marco is zelf ex-laaggeletterd en spreekt de taal van de werkvloer. Nuchter, met humor en toch ook gevoelig. Door zijn eerlijke verhaal met de medewerkers te delen en ze daarmee het belang van taalscholing mee te geven werd de groep langzaam warm voor het programma. Maar ook toen was het nog een hele stap om uit je comfortzone te stappen en je op te geven. Totdat een van de medewerkers, Ruud, uit zijn schulp kroop.  ‘Dit is mijn kans’, zei hij letterlijk. Zijn vrouw blijkt ernstig ziek en zijn dochter naar eigen zeggen te oud om thuis te blijven wonen. ‘Die moet haar vleugels uit gaan slaan’. Ruud vreest er binnenkort alleen voor te staan en wil daarop voorbereid zijn. Tot die tijd is zijn grootste drijfveer zijn vrouw lieve berichtjes te kunnen sturen via zijn telefoon wanneer hij aan het werk is. 

Na de aanmelding van Ruud bleven de aanmelding binnenstromen. Je hebt vaak maar een schaap over de dam nodig. Inmiddels zijn we met 4 groepen en maar liefst 40 NT1 deelnemers aan de slag. De ene groep is taalonderhoudend bezig, bij de andere groep is taalophoging het doel.  In januari starten leidinggevenden met een cursus ‘Eenvoudig communiceren’. Et voilá: we zijn begonnen! Ineens staat er een succesvol programma op maat.

Het vergt tijd en inspanning, maar goed nieuws: de NT1’er is echt wel te bereiken!

Geschreven door: Eline de Visser, Projectleider Taalhuis. 

Bekijk het verhaal van Marco en Ruud hier: https://youtu.be/4XO4X8tldnM