Covid 19... En nu?

Gepubliceerd op: 3 juni 2020 10:00

Na ruim twee maanden ‘Corona-maatregelen’ raken we er een klein beetje aan gewend. De grote vraag die wij ons in het Taalhuis stellen is; wanneer kunnen de deuren weer wagenwijd open? Het ingewikkelde is dat we niet alleen te maken hebben met de richtlijnen van de overheid, maar ook met jou; onze vrijwilligers. Iedereen zal zélf een keuze moeten maken over de inzetbaarheid in het Taalhuis.

Stappenplan

We hebben het volgende stappenplan opgesteld. Hierbij volgen wij de landelijke richtlijnen. Als het nodig is passen we ons plan aan. Met de nodige slagen om de arm is dit wat wij nu voor ogen hebben:

 1. Digitaal ontdekken wat kan (vanaf 1 juni)
  Het Taalhuis ondersteunt coaches en maatjes die elkaar digitaal willen ontmoeten.  We geven spel- en leersuggesties via ons vrijwilligersplatform. We benaderen de taalmaatjes via Facebook (Taalhuis Bollenstreek). Wie hulp nodig heeft bij het opstarten via Skype of Teams krijgt hulp. Corona heeft ervoor gezorgd dat we gedwongen werden om ons digitaal te ontwikkelen. Dat geldt voor ons, maar óók voor de deelnemers. We experimenteren ook met een digitale leeskring, een taalcafé op afstand en met de VoorleesExpress-op-afstand. We houden jullie op de hoogte van de ervaringen. Deze digitale stappen laten we niet meer los in het toekomstige Taalhuis.
 2. Een-op-een (vanaf 1 juli)
  Taalspreekuren gaan weer van start. Bovendien verschijnen er taaltafels in de vestigingen. Coach en maatje kunnen een taaltafel reserveren door te bellen of langs te lopen in de bieb. Die taaltafel heeft een scherm in het midden. Voordeel van de taaltafel is dat je door de geringe onderlinge afstand elkaar dingen kunt laten zien en goed met elkaar kunt praten.
 3. Kleine groepen (vanaf 1 augustus) 
  We mogen, mits we de anderhalve meter afstand kunnen garanderen, weer bijeenkomen in kleine groepen. Dat betekent dat we gaan proberen de taalcafés weer op te starten. We doen dit met alleen de mensen die we op dit moment al kennen, er komt nog geen ‘vrije inloop'.  We moeten per vestiging bekijken wáár het kan, en desnoods op een ander tijdstip bijeenkomen. De bibliotheek kijkt hier naar.
 4. ‘Bijna als vanouds’ (vanaf 1 september) 
  Deze fase, die we in september hopen te bereiken, is het einddoel. En tegelijkertijd kunnen we daar nu nog verschrikkelijk weinig over zeggen. Het is koffiedik kijken. Cafés oude stijl? Leeskringen gezellig bijeen? We willen niets liever, we gaan faciliteren wat van de overheid mag, maar de tijdslijn is bijzonder onzeker.