Er was eens...

Gepubliceerd op: 15 september 2015 13:33

een vrijwilliger, die voorlas bij een gezin, voor het project de VoorleesExpress. Ze heeft een blog bij gehouden met daarin haar ervaringen.

Ze heeft 20 weken voor gelezen in een gezin en in de laatste blog kijkt ze hierop terug. Ook de blogs die hieraan vooraf zijn gegaan kunnen terug gelezen worden.

Heeft u interesse om mee te doen met dit project? Lees de blog en u krijgt een aardig beeld. Aanmelden kan altijd via deze pagina.