Protocol in verband met corona

Protocol in verband met corona

De Bibliotheek Bollenstreek organiseert weer volop activiteiten. Wij vragen je aandacht voor een aantal afspraken die wij met elkaar maken, zodat iedereen zo veilig mogelijk workshops, cursussen en lezingen kan volgen.

Mondkapjes
Onze medewerkers en vrijwilligers dragen mondkapjes. Wij verzoeken bezoekers van de Bibliotheek een mondkapje te dragen.

Gezondheidscheck
Je wordt gevraagd een vragenlijst te beantwoorden als je mee gaat doen aan een van de activiteiten van de Bibliotheek Bollenstreek. Wij gebruiken of verstrekken jouw gegevens alleen als de GGD dit vraagt zodat je benaderd kan worden vanwege het coronavirus. Wanneer je de vragenlijst niet beantwoordt kunnen we je geen toegang tot onze activiteiten geven.

De vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard en na 14 dagen vernietigd.

Klachten
Heb je verkoudheidsklachten? Of heb jij óf iemand in je huishouden koorts of benauwdheidsklachten? Kom dan niet naar de Bibliotheek.

De docent/spreker
De docent/spreker blijft ook op 1,5 meter afstand. Mocht de bijeenkomst niet door kunnen gaan omdat de docent verhinderd is, dan stellen wij je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Voor aanvang
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen. Iedere deelnemer blijft op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen. Desinfecterende handgel is op alle vestigingen van de Bibliotheek aanwezig. Bij binnenkomst verzoeken wij je om je handen te desinfecteren.

Tijdens de activiteit
Iedere deelnemer blijft op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.

Na afloop
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is. Gooi eventueel afval zelf in de daarvoor aanwezige prullenbakken of neem het na afloop met je mee naar huis.