Cursus Open Boek 2019-2020

Uit onderzoek blijkt dat lezen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en schoolcarrière van een kind. Hoe zorgen we voor meer leesplezier en leesinteresse in het onderwijs? De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. Zij hebben als taak meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek ligt hier op de leesbevordering: leesbeleving en leesinteresse.

Opleiding tot leescoördinator

Naar meer samenhang in het leesonderwijs!

Met de cursus Open Boek leert de leerkracht de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie uur, afgewisseld met huiswerkopdrachten. De eindopdracht van de cursus is het maken van een leesplan om de leesbevordering op school naar een hoger niveau te brengen. Meer informatie over de cursusinhoud vind je hier. Link naar de flyer van Bibliotheek  Katwijk. Wij raden iedere school aan twee leescoördinatoren op te leiden zodat het leesbeleid goed is geborgd. Na afronding van de cursus worden alle leescoördinatoren ook uitgenodigd voor een structureel regionaal overleg. Hiermee krijgen ze toegang tot een netwerk van leescoördinatoren waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

Locatie Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a, 2201 MC Noordwijk
Duur 5 bijeenkomsten van drie uur (van 14.00 tot 17.00)
Data 8 april 2020 + 22 april 2020 + 13 mei 2020 + 27 mei 2020 + certificaatuitreiking op 17 juni
Bijdrage € 300,- (ex. btw)