Het muizenhuis

Het verhaal van ‘Het Muizenhuis’ gaat over Sam en Julia, twee kleine muizen die in het Muizenhuis wonen. Samen beleven ze allerlei avonturen.

“Hallo?”, roept Julia. Niemand antwoordt. “Kom, we gaan kijken”, zegt Julia. Ze klimt op een hoge berg oud papier. Sam blijft in de deuropening staan. Hij hoort voetstappen.

Voor groep 1 en 2

Het verhaal van ‘Het Muizenhuis’ gaat over Sam en Julia, twee kleine muizen die in het Muizenhuis wonen. Samen beleven ze allerlei avonturen.

De activiteit begint met een handversje waarin taal wordt gekoppeld aan bewegen en verbeelding. De kinderen maken met de groep een muizenhuis dat bestaat uit een aantal dozen, waar ze allemaal iets voor maken.

Thema’s waar mee gewerkt wordt zijn: ruimte, wonen, huis passen en meten, perspectief, muizen en dozen.

Kinderen leren samenhang aan te brengen, dwarsverbanden te maken en nieuwe verbindingen te leggen.

Locatie In de bibliotheek
Duur 1 uur
Vakgebieden Literatuureducatie, beeldende vorming, handvaardigheid
Bijdrage € 50,00 (ex. btw)