Deelnemers aan het woord

De deelnemers van de activiteiten van het Taalhuis leren beter Nederlands lezen, schrijven of spreken. Zij vertellen hoe het is om laaggeletterd te zijn en hoe het Taalhuis hen heeft geholpen.

Wilma van Werkhoven-Vors uit Voorhout

Het was Wilma’s jongste zoon Pepijn die haar het definitieve zetje gaf. Tien jaar geleden, toen hij net op de middelbare school zat, haalde Pepijn zijn moeder over om zich in te schrijven voor het ROC ID College Leiden. En nadat een aantal eerdere pogingen om te leren lezen en schrijven waren gestrand, lukte het dit keer wel.

Bloemist Jos Niels

Ex-laaggeletterde Jos Niels aan het woord: hij vertelt in deze video hoe het is om laaggeletterd te zijn en hoe geweldig het is om te kunnen lezen en schrijven.

Jamal, Raihana en Teame

In video’s vertellen anderstaligen hun persoonlijke verhaal over lezen, leren en schrijven in het Nederlands.

Op dit moment zijn er in Nederland meer dan 600.000 anderstaligen die door hun taalniveau onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. De in Afghanistan geboren Jamal Nayab noemt taal “de sleutel tot een nieuw leven”. Teame Asmerom uit Eritrea woont bijna twee jaar in Nederland. “Ik loop stage als kok en doe een inburgeringscursus. Samen met mijn taalcoach spreek ik elke week twee uurtjes één op één om beter Nederlands te oefenen.” Raihana Rahmatullah woont nu tweeënhalf jaar in Nederland. “Soms is het moeilijk als je de taal niet goed spreekt. Ik oefen met mijn taalcoach sollicitatiegesprekken. Voor mijn toekomst is het belangrijk dat mijn Nederlands beter wordt.”