Ervaringen in het Taalhuis

Vrijwilligers van het Taalhuis Benato van der Veen en Britt Vessies delen hun ervaringen met het vrijwilligerswerk.

Benato van der Veen: taalcoach en begeleider leesclub

Een ingezonden brief van een docent Nederlands, waarin deze opriep taalcoach te worden, was de aanleiding om een al langer gekoesterd voornemen ten uitvoer te brengen en mij bij het Taalhuis aan te melden. De wens komt voort uit de behoefte een maatschappelijke bijdrage te leveren en uit mijn liefde voor taal. Ik heb een talig beroep uitgeoefend en ben mij bewust van het belang van een optimale taalbeheersing. Tot heden heb ik alleen inburgeraars uit niet-westerse culturen als taalcoach bijgestaan, maar ik denk met evenveel plezier een Nederlandse laaggeletterde te kunnen helpen.

In de bibliotheek begeleid ik ook een leeskring, waarvoor boeken voor volwassenen in eenvoudig Nederlands zijn ge- of herschreven. Dat is vooral ook leuk omdat het zoveel aanknopingspunten biedt om allerlei culturele aspecten van onze samenleving in deze tijd aan de orde te stellen. Het Taalhuis is geweldig ondersteunend. Vraag en aanbod worden bijeengebracht en vrijwilligers worden bijgestaan bij vragen en problemen. Er is een goed aanbod van bijscholing en het onderling contact van vrijwilligers wordt gefaciliteerd zodat je niet het gevoel hoeft te hebben ‘er alleen voor te staan’. Ik ontleen veel voldoening aan de samenwerking met het Taalhuis en hoop dat er middelen beschikbaar blijven om die functie door beroepskrachten te laten uitvoeren.

 

Britt Vessies: taalcoach en coördinator Taalpunt

Sinds september 2016 ben ik actief als vrijwilliger bij het Taalhuis. Ik doe hier mijn beroepsoriëntatie vanuit de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik ben taalcoach van een Eritrese jongen. Ik ondersteun hem met het leren van de Nederlandse taal. Meestal komen wij één uur per week samen in de bibliotheek. Tevens leert hij niet alleen van mij, maar ik ook van hem. Zo leer ik over zijn cultuur, achtergrond en geschiedenis. Hoe tof is dat? De taalcoachtrajecten duren 6 maanden en hiervoor heb ik de Eritrese man begeleid. 

Daarnaast werk ik als coördinator van een Taalpunt. Ik draai zelfstandig de inloopspreekuren in de bibliotheek waar ik taalvragers en taalcoaches te woord sta. Ik beantwoord hun vragen en registreer hen in het systeem. Ik voel mij voldaan en blij als ik zie dat mijn taalmaatje vorderingen maakt en als het is gelukt om een goede match te maken en er een vriendschap ontstaat tussen de taalcoach en taalvrager. Voor hen zijn wij zo belangrijk en het is voor ons maar één uur in de week. 

Mijn beroepsoriëntatie bij het Taalhuis heeft veel voor mij gebracht. Zo heb ik kunnen werken aan mijn persoonlijke en schriftelijke communicatie en ik heb de doelgroep van het Taalhuis mogen leren kennen. Ik heb trainingen gevolgd en twee leerzame coaching trajecten gehad. Kortom vind ik het Taalhuis een plek waar je als persoon de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen en een ander iets bij te brengen over de Nederlandse taal, cultuur en gewoontes. Taalcoach zijn betekent niet alleen uit een boek leren, maar als je dat zelf fijn vindt kun je ook op pad gaan. Een bakje koffie ergens drinken of samen wandelen door het park.