Lezen is belangrijk

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat kinderen die in hun vrije tijd lezen en/of voorgelezen worden, het beter doen op school. Ook in hun latere leven presteren ze beter. Daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met (voor)lezen. De VoorleesExpress ondersteunt kinderen én ouders daarbij.

Gelijke kansen

Gelijke kansen voor iedereen, daar draait het om bij de VoorleesExpress. Want ook al zijn ze even slim, kinderen in Nederland hebben niet dezelfde kansen op een succesvolle schoolloopbaan. Een kind dat thuis wordt voorgelezen, heeft meer kans op een succesvolle (onderwijs)carrière dan een kind waarbij dat niet gebeurt. De vrijwilligers van de VoorleesExpress stimuleren kinderen en ouders om samen boeken te lezen en te bespreken. Zo ontstaat een blijvende interesse in boeken. Lezen is immers niet alleen leuk, maar ook belangrijk!

“Een kind dat opgroeit in een taalarm gezin, waar niet wordt voorgelezen en weinig met elkaar gesproken, heeft op 4-jarige leeftijd al 30 miljoen woorden minder gehoord dan een leeftijdgenootje dat opgroeit in een taalrijk gezin. Daardoor heeft het een kleinere woordenschat. Die achterstand haal je niet meer in. Daarom is (voor)lezen zo belangrijk!”

Hans Portengen, directeur de Bibliotheek Bollenstreek

Over de VoorleesExpress

De VoorleesExpress geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Onze vrijwilligers komen 20 weken lang elke week een uurtje bij deze gezinnen thuis om voor te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn.

Hoe werkt de VoorleesExpress

Meld je aan als vrijwilliger

Ben je 18 jaar of ouder en minimaal 20 weken lang beschikbaar? Geef je dan op als voorlezer of coördinator van de VoorleesExpress!

Meld een gezin aan

Ben je leerkracht of pedagogisch medewerker en heb je een kind in de groep waarbij je een taalachterstand signaleert? Meld het betreffende gezin dan aan bij de VoorleesExpress!