VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

Zet jij je graag in voor kinderen en gezinnen die moeite hebben met taal? En vind je het een uitdaging om voorlezers te begeleiden en met hen mee te denken? Word dan vrijwilliger bij de VoorleesExpress en draag bij aan een succesvol verloop van onze voorleestrajecten.

De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die een (dreigende) taalachterstand hebben. Een voorlezer spreekt wekelijks met een gezin af om (online) voor te lezen en taalspelletjes te doen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit en ontwikkelen zij hun taalgevoel. Bovendien ontdekken ze hoe leuk boeken zijn. Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de voorlezers. Wil jij graag het verschil maken voor een kind in jouw omgeving? Dan zien we je aanmelding als vrijwilliger bij de VoorleesExpress graag tegemoet!

Meld je aan als voorlezer of coördinator

Wat doet een coördinator?

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers
 • Contact leggen: als coördinator leg je het eerste contact met een gezin. Je bezoekt de gezinnen voor een intake en aan het einde van het traject voor een evaluatie. Dit koppel je terug aan de projectleider.  
 • Begeleiding: je coacht (maximaal vijf) voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen kijk je hoe taal een blijvende plek kan krijgen in het voorleesgezin. Ook organiseer je kleinschalige bijeenkomsten voor jouw groepje voorlezers, zodat zij hun ervaringen kunnen uitwisselen.
 • Tijd: je bent flexibel in je tijdsindeling (gemiddeld 2,5 uur per week). De ene week koppel je alleen een intake terug aan de projectleider. De andere week heb je twee belafspraken met voorlezers die advies willen en ga je met een andere voorlezer mee naar de eindevaluatie bij een gezin. 
 • Training en ondersteuning: vanuit de VoorleesExpress bieden we een (online) training en krijg je toegang tot de digitale omgeving Mijn VoorleesExpress waar veel informatie en tips te vinden zijn. Jouw aanspreekpunt voor vragen of problemen is de projectleider.

Waarom is coördineren zo leuk?

 • Maatschappelijk relevant: je verbindt verschillende partijen met elkaar en vervult een belangrijke rol in het slagen van een voorleestraject.
 • Kennis en ervaring: je verwerft kennis en ervaring op relevante gebieden als laaggeletterdheid en taalontwikkeling.
 • Verrijking: veel van onze coördinatoren zien het contact met anders- of meertalige gezinnen als een verrijking.
 • Dankbaar vrijwilligerswerk! Voorlezers voelen zich vaak gesteund door een coördinator en voor de projectorganisatie zijn het waardevolle partners.

Meld je aan als coördinator

Meld je je liever aan als voorlezer? Dat kan ook!

Wat doet een voorlezer?

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers
 • Wekelijks voorlezen: als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen met een (dreigende) taalachterstand bij hen thuis of online. De voortgang houd je bij in de VoorleesExpress-app.
 • Flexibel: een voorleestraject kan plaatsvinden aan huis (20 weken, 1 uur per week) of online (10 weken, 2x per week 30 minuten)
 • Kennismaking met taal: als voorlezer laat je kinderen en hun ouders kennismaken met interactief voorlezen, boekjes, spelletjes en verhalen.
 • Training: vanuit de VoorleesExpress bieden we een (online) training aan waarin je onder andere leert hoe je interactief voorleest en hoe je ouders betrekt bij het voorlezen.
 • Ondersteuning: in de VoorleesExpress-app vind je een schat aan informatie en leuke tips. Bovendien staat er een coördinator klaar die jou helpt en meedenkt. Ook organiseert jouw coördinator bijeenkomst waarin je met andere voorlezers ervaringen kunt uitwisselen. Zo leer je van elkaar.

Meld je aan als voorlezer

Heb je vragen of wil je meer informatie over de vrijwilligersfuncties? Neem dan contact op met Boukje Westerman, projectleider VoorleesExpress van de Bibliotheek Bollenstreek: voorleesexpress@bibliotheekbollenstreek.nl.

Vrijwilligers vertellen hun ervaringen

 • “Het geeft veel voldoening om bij te kunnen dragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen.”

  Anneke Janssen en Hannerieke Dekkers, coördinatoren van de VoorleesExpress.

  Lees hier het hele interview

 • “Ik kan het echt iedereen aanraden om vrijwilliger te worden. Je breidt je horizon uit en het is fijn dat je echt iets kunt betekenen."

  Annelies Veltman is voorlezer van de VoorleesExpress.

  Lees hier het hele interview

 • Kijk een dagje mee met de vrijwilligers

  Klik hier voor de video van Tagrid Darwish, PABO-studente aan de Hogeschool Leiden en voorlezer van de VoorleesExpress. Samen met een aantal medestudenten maakte zij een korte film over haar vrijwilligerswerk.