Activiteiten en samenwerkingspartners

Via BiebPanel kunnen bibliotheekbezoekers hun mening geven over zaken die spelen bij hun bibliotheek, zoals de collectie, dienstverlening en activiteiten.

In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het vierde BiebPanel onderzoek van 2015 dat gehouden is in december 2015. Dit onderzoek geeft een actueel inzicht in het bezoek en de beoordeling van activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd, en welke wensen en ideeën leden hebben met betrekking tot activiteiten. Daarnaast is in kaart gebracht welke kennis en houding BiebPanelleden hebben ten aanzien van samenwerkingspartners van de bibliotheek.  

Deelname aan dit onderzoek

Het totaal aantal deelnemers aan dit BiebPanel bedroeg 13.858 (41%). Het aantal deelnemers aan het Biebpanel van de Bibliotheek Bollenstreek aan dit onderzoek bedroeg 242 respondenten (een respons van 41%). Hiermee is de respons 4% lager dan de respons van het vorige onderzoek dat ging over de communicatie van de Bibliotheek.

Activiteiten in de bibliotheek

De activiteiten die bibliotheek Bollenstreek organiseert worden door bezoekers prima beoordeeld. Een kwart van de BiebPanelleden van de Bollenstreek heeft in de afgelopen 12 maanden een activiteit van de bibliotheek bezocht. Dat is vergelijkbaar met bijna drie jaar geleden (2013). De leden die activiteiten hebben bezocht, zijn hier enthousiast over; in die zin dat een groot deel deze zou aanbevelen aan familie en vrienden. Met als argumentatie dat ze interessant en leerzaam zijn, leuk en gezellig, en veelal gratis. De meeste activiteitenbezoekers zijn ook tevreden over de frequentie waarmee de bibliotheek activiteiten organiseert; een klein deel zegt dat het wel vaker mag.

Men gaat vooral voor het verkrijgen van informatie, persoonlijke ontwikkeling en voor de ontspanning. Meest bezochte activiteiten zijn presentaties van schrijvers, en daarnaast informatieve lezingen en kinderactiviteiten. Dit zijn ook de activiteiten die men voor de toekomst het meest interessant vindt, evenals tentoonstellingen en workshops. Qua onderwerpen zijn dat: literatuur, kunst & cultuur, plaatselijke onderwerpen en geschiedenis.

Er is nog steeds een relatief grote groep die geen activiteiten bezoekt, vooral vanwege gebrek aan tijd en interesse. Maar onbekendheid met het aanbod speelt hier ook een rol. De komende tijd zal de Bibliotheek kijken hoe activiteiten zo optimaal mogelijk onder de aandacht gebracht kunnen worden zodat de bekendheid en het bereik worden vergroot.

Samenwerking bibliotheek en partners

Leden van de Bibliotheek Bollenstreek zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf. De waarde voor de samenleving ligt met name in kennis- en informatie-uitwisseling en in de laagdrempeligheid van de bibliotheek. Voor zichzelf ziet men vooral als voordeel een gevarieerder aanbod van boeken en activiteiten, door samenwerking met andere bibliotheken; en meer kennis en informatie in de bibliotheek.

Meest waardevol is samenwerking met andere bibliotheken, en verder met scholen, de gemeente en de boekhandel. Logische partijen voor een bibliotheek die kennelijk primair door leden als educatieve en kennis organisatie wordt gezien. De meest interessante partijen volgens de panelleden om mee onder één dak te zitten zijn een kunstuitleen en een café/ restaurant.