Een gezin aanmelden

Ben jij leerkracht of pedagogisch medewerker en heb je een kind in de groep waarbij je een taalachterstand signaleert? Ken je een gezin dat wel wat ondersteuning op taalgebied kan gebruiken? Meld het dan aan bij de VoorleesExpress!

Over de VoorleesExpress

De VoorleesExpress geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Onze vrijwilligers komen 20 weken lang elke week een uurtje bij deze gezinnen thuis om voor te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn.

Optimale taalontwikkeling

Kinderopvanginstellingen, scholen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een optimale (taal)ontwikkeling van kinderen. De kans dat een kind een vaardige en enthousiaste lezer wordt, is veel groter wanneer er thuis wordt voorgelezen, gepraat wordt over boeken en ouder en kind naar de bibliotheek of boekwinkel gaan. De VoorleesExpress ondersteunt het partnerschap tussen school en ouders. Onze vrijwilligers stimuleren kinderen en ouders om samen boeken te lezen en te bespreken. We brengen (voor)leesplezier in huis en dragen eraan bij dat ouders actief blijven voorlezen, ook als de begeleiding van de VoorleesExpress erop zit.

Basisschooldirecteur over de VoorleesExpress

Wat verwachten we van jou?

Maakt jouw peuterspeelzaal, kinderopvang of (voor)school voor het eerst kennis met de VoorleesExpress? Meld je dan aan voordat je je eerste gezin opgeeft, dan krijg je van ons een draaiboek waarin stap-voor-stap wordt uitgelegd hoe de VoorleesExpress werkt. Ook ontvang je een link naar het digitale inschrijfformulier.
Vooraf is het belangrijk om het volgende te weten:
- We werken graag met één vaste contactpersoon per locatie
- Voordat je een gezin opgeeft, check je of het gezin aan de selectiecriteria voldoet en voer je een motiverend gesprek met de ouder(s)
 

Ik wil meer informatie

Ik heb al eerder een gezin aangemeld