Vrijwilligerswerk VoorleesExpress biedt voldoening

De VoorleesExpress van de Bibliotheek Bollenstreek ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Onze vrijwilligers komen 20 weken lang een uurtje bij gezinnen thuis langs om voor te lezen. Coördinatoren leggen het contact tussen gezin en voorlezer en zorgen dat alles op rolletjes loopt. “Het geeft veel voldoening om bij te kunnen dragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen.”

Anneke Janssen (25) en Hannerieke Dekkers (38) praten in de kleurrijke bibliotheek van Warmond enthousiast over hun vrijwilligerswerk bij de VoorleesExpress. Anneke is coördinator in Noordwijkerhout, Hannerieke in Warmond en Sassenheim. Ze hebben ieder vijf of zes voorlezers en gezinnen onder hun hoede. De deelnemende gezinnen komen uit alle hoeken van de wereld, van Syrië en Afghanistan tot Polen en Nederland. “Als coördinator ben je de schakel tussen gezin, voorlezer en projectleider van de VoorleesExpress Bibliotheek Bollenstreek,” vertelt Anneke. “Dat is soms wel druk, maar valt goed te combineren met mijn baan als logopediste.” Ook Hannerieke, zzp’er in marketingcommunicatie en moeder van twee jonge kinderen, roemt de flexibiliteit van het coördinatorschap. “Het contact houden met voorlezers en gezinnen hoeft niet op een vast tijdstip, maar op momenten dat het mij uitkomt.”

Zelfredzaamheid

De VoorleesExpress is een landelijk initiatief dat in Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout en Warmond navolging heeft gekregen. Door voorleesplezier te introduceren in gezinnen waar niet of nauwelijks wordt (voor)gelezen, breiden kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn. Dat is belangrijk, omdat uit onderzoek steeds weer blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd lezen en/of voorgelezen worden, het beter doen op school en in hun latere leven. “Zonder taal ben je in onze maatschappij nergens”, zegt Anneke. “Taal is van groot belang voor je algemene ontwikkeling en je zelfstandigheid in de rest van je leven.” “Inderdaad”, beaamt Hannerieke, “kinderen moeten de Nederlandse taal beheersen om mee te kunnen draaien in onze samenleving en kansen te krijgen.” Beiden kozen voor het coördinatorschap van de VoorleesExpress om daar hun steentje aan bij te dragen.

Trotse ouders

“Het is zo leuk om bij gezinnen thuis langs te komen voor de intake, de tussentijdse evaluatie en het eindgesprek en dan vooruitgang te zien”, vertelt Anneke. “En vooral om mee te maken hoe trots ouders op hun kinderen zijn.” Deelnemende gezinnen worden aangemeld door leerkrachten of pedagogisch medewerkers. Na de aanmelding komt een coördinator langs voor een intake en koppelt het gezin aan een voorlezer. Behalve de vinger aan de pols houden en hulp bieden als dat nodig is, organiseren de coördinatoren ook bijeenkomsten waarin voorlezers ervaringen met elkaar uitwisselen. Hannerieke: “De ene voorlezer houdt bijvoorbeeld strikt vast aan een uur lang voorlezen, maar hoort dan van een ander dat zo lang stilzitten best lastig is voor een klein kind en dat je voor de taalontwikkeling net zo goed een spelletje kunt doen of liedjes kan zingen. Zo leren ze van elkaar.”

Voldoening

Beiden zijn het er over eens: coördinator zijn van de VoorleesExpress biedt veel voldoening. “Gezinnen zijn je heel dankbaar”, aldus Hannerieke. “Vaak willen ouders wel, maar weten ze niet hoe ze de taalvaardigheden van hun kind kunnen stimuleren. Wij geven ze handvaten. Zo zijn sommige ouders bang om Nederlands met hun kinderen te praten of lezen omdat het niet hun moedertaal is. Maar als ze dan horen dat hun kind zich ook ontwikkelt als ze in hun eigen taal mogen praten of voorlezen, zijn ze opgelucht.” “Een mooi voorbeeld is het jongetje van wie de ouders alleen Chinees spraken, maar heel graag wilden dat hij snel Nederlands zou leren”, vult Anneke aan. “Na een paar weken VoorleesExpress kreeg de moeder van de juf te horen dat haar zoontje steeds meer Nederlands sprak en ook met andere kinderen praatte. Het is echt mooi als je daar aan hebt bijgedragen.”

Ook vrijwilliger van de VoorleesExpress worden? Hier lees je wie we zoeken en hoe je je aanmeldt!